A Taking Flight and LAStheatre production

The Department of Strange Events

The Curious Case of Aberlliw
Calling all detectives, discoverers and those who dare to dream!

Welcome to the Department of Strange Events.  
As a new recruit, you are thrown in the deep end with the troubling news that a small town in Wales is suffering from a catastrophic, complete loss of colour!

One year ago something stole all the colour and nothing has been the same since. Can you help us solve the Curious Case of Aberlliw?

If you can help the townsfolk bring the colours back to Aberlliw in just 60 minutes, promotion and a permanent position within the Department are on the cards for sure!
You will receive live video updates from Abberlliw and tasks to complete via an app as you journey through the experience.

Good luck Agent – and remember the world is watching.

An outdoor adventure for families about the magic inside all of us.

Places are strictly limited to keep your adventure Covid safe, book now at 

www.theatrausirgar.co.uk
www.awen-wales.com
Yn galw pob ditectif, pob darganfyddwr a darganfyddwraig, a phob un sy’n mentro breuddwydio!

Croeso i Adran y Digwyddiadau Rhyfedd. 

Fel recriwt newydd, fe gei di dy fwrw’n syth i’r dwfn wrth glywed y newydd rhyfedd bod tref fach yng Nghymru’n dioddef diflaniad llwyr lliwiau!

Flwyddyn yn ôl, cafodd y lliwiau I gyd eu dwyn gan... rywbeth, ac oddi ar hynny nid yw dim yr un peth. Alli di ein helpu ni i datrys Achos Rhyfeddol Aberlliw?
Os galli di helpu pobl y dref i ddod â’r lliwiau yn ôl i Aberlliw o fewn 60 munud, rwyt ti’n debygol iawn o gael dyrchafiad a swydd barhaol yn yr Adran!

Byddi di’n derbyn diweddariadau fideo byw o Aberlliw, ynghyd â thasgau i’w cyflawni trwy ap wrthi chi deithio trwy'r profiad.

Pob lwc iti, Asiant – a chofia: mae’r byd i gyd yn gwylio.

Anturiaeth awyr agored i’r teulu i gyd sy’n archwilio’r hud sydd y tu mewn I bob un ohonon ni.
Dim ond nifer gyfyngedig o leoedd fydd ar gael er mwyn cadw dy anturiaeth yn ddiogel rhag Cofid; cadwa dy le nawr felly ar: 

www.theatrausirgar.co.uk
www.awen-wales.com

The Curious Case of Aberlliw is a co-production with Taking Flight.

Creative Team
Writer: Barra Collins
Director: Elise Davison
Set and Costume Designer: Ruth Stringer
Digital Design: Matthew Wright
Composer: Samuel Bees
Producer: Stella Patrick

A Taking Flight and LAStheatre production created with support from: 
Copyright © 2020 LAStheatre
LAStheatre is a Social Enterprise Company incorporated in England & Wales under the name LAS THEATRE C.I.C., Company No 08052556.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram